آموزش او اس کلاس

تنظیمات دیدگاه ها در او اس کلاس

تنظیمات دیدگاه ها در او اس کلاس در این جلسه آموزشی قصد داریم درباره تنظیمات دیدگاه ها در او اس کلاس ...
581 بازدید

دسته بندی در او اس کلاس

دسته بندی در او اس کلاس در این جلسه آموزشی قصد داریم درباره دسته بندی در او اس کلاس توضیح دهیم  برای...
949 بازدید

تنظیمات عمومی در او اس کلاس

تنظیمات عمومی در او اس کلاس در این جلسه آموزشی قصد داریم تنظیمات عمومی در او اس کلاس را توضیح دهیم. ...
620 بازدید

آمار در او اس کلاس

آمار در او اس کلاس آمار در وب سایت ها جز بخش های مهم محسوب شده و از طریق آن میتوانیم دید کلی از نحوه...
599 بازدید

مدیریت افزونه ها در او اس کلاس

مدیریت افزونه ها در او اس کلاس در این جلسه آموزشی قصد داریم به آموزش مدیریت افزونه ها در او اس کلاس ...
602 بازدید

مدیریت پوسته در او اس کلاس

مدیریت پوسته در او اس کلاس در این جلسه آموزشی قصد داریم در مورد مدیریت پوسته در او اس کلاس صحبت کنیم...
855 بازدید

تنظیمات آگهی در او اس کلاس

تنظیمات آگهی در او اس کلاس در بخش آگهی ها در پنل مدیریتی ، بخشی به نام تنظیمات آگهی وجود دارد که در ...
823 بازدید

دیدگاه ها و فیلد های اختصاصی

دیدگاه ها و فیلد های اختصاصی در این دوره آموزشی قصد داریم بخش مدیریتی دیدگاه ها و فیلد های اختصاصی ر...
677 بازدید

آگهی های گزارش شده و مدیریت رسانه ها

آگهی های گزارش شده و مدیریت رسانه ها در این دوره آموزشی قصد داریم بخش مدیریتی آگهی های گزارش شده و م...
655 بازدید
خوش آمدید!
ایجاد حساب کاربری
پشتیبانی