توجه !!!! توصیه ما به همه مشتریان عزیز این است که نصب او اس کلاس فارسی را با استفاده از راهنمای نصب موجود در آموزش او اس کلاس از ابتدا، خودتان انجام دهید. مراحل نصب بسیار آسان هستند و نیاز به مهارت خیلی خاص ندارد.

با این حال در صورتی که مشکلی با نصب او اس کلاس بر روی هاست خود دارید و یا وقت و حوصله نصب را ندارید، می توانید نصب را به تیم او اس کلاس فارسی واگذار کنید تا آن را برای شما انجام دهد.

همچنین تنظیمات اولیه‌ی او اس کلاس شاید برای افراد تازه کار او اس کلاس قدری مشکل باشد نگران نباشید! می‌توانید این تنظیمات را به متخصصان ما بسپارید.

این بسته شامل انجام تنظیمات پایه برای سایت شماست اما شامل تنظیمات قالب نمی‌شود. این تنظیمات نصب فقط یک بار به درخواست شما انجام شده و تغییر داده می‌شود.

خدمات این بسته:

  • نصب آخرین نسخه او اس کلاس فارسی
  • انجام تنظیمات کلی او اس کلاس
  • نصب پلاگین های مورد نیاز
  • تنظیمات مربوط به واحد پولی
  • وارد کردن تمام استان ها به همراه شهرهای کشور