آموزش افزونه پیامک

یا ورود تا به دوره های خریده شده تان دسترسی داشته باشید.

در این دوره کار با افزونه پیامک و انجام تنظیمات مربوط به آن را می پردازیم و برای دسترسی به این دوره باید افزونه پیامک را تهیه نمایید.

درس

خوش آمدید!
ایجاد حساب کاربری
** بروزرسانی جدید: دانلود مستقیم محصولات و آموزش کار با سیستم لایسنس محصولات **مشاهده آموزش
+
پشتیبانی