ارتقای او اس کلاس شما به نسخه آخر

با استفاده از این بسته می توانید نسخه‌ی او اس کلاس خود را به آخرین نسخه‌ ی فارسی موجود ارتقا دهید.

این بسته شامل:

 • ارتقا
 • تنظیمات پس از ارتقا
 • رفع مشکلات احتمالی
 • بازگشت به نسخه قبل (در صورت تمایل)
 • انجام دوباره ارتقا در صورتی که ارتقا با مشکل مواجه شود (بدون هزینه مجدد)
 • تضمین بازگشت وجه در صورت عدم موفقیت

 

شرایط بازگشت وجه:

 • چنانچه ارتقا از طرف تیم ما صورت گرفته و با شکست مواجه شود بازگشت وجه تضمین می شود.
 • در صورتی که پس از ارتقا مشکلات جدی و غیر قابل رفع مشاهده گردد مبلغ سفارش شما بازگشت داده می شود.
 • مبلغ بازگشت داده شده 80 درصد از مبلغ کل خواهد بود.
 • بازگشت وجه حداکثر 48 ساعت بعد از شکست ارتقا انجام خواهد شد.
 • مشکلات در صورتی پذیرفته می شود که ناشی از دستکاری، نصب افزونه و نصب قالب و هاست ناسازگار نباشد.
 • درخواست شما باید توسط متخصصان فنی بررسی و تایید شود.